Regionaal Netwerk Zorg en Jeugdhulp Twente

Maak gebruik van ons uitgebreide zoekfilter:

Korte introductie RNZJT

Het Regionaal Netwerk Zorg en Jeugdhulp Twente is een netwerk van Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders. Zij willen zich verbinden aan de opdracht van de SamenTwente gemeenten voor de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Globaal houdt deze opdracht in dat zij; hulp en ondersteuning regelen voor hun burgers, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Voor wat betreft de jeugdzorg en het tijdig bieden van juiste hulp op maat, zowel voor de jongere, zijn ouder(s) en sociale omgeving. Momenteel bieden Netwerkpartners van het RNZJT individuele-, gezinsbegeleiding en dagbesteding Het is de bedoeling naar mate Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders aanhaken de mogelijkheden verder worden uitgebreid.

Slim zoeken voor verwijzers

Op de website van het RNZJT presenteren de Netwerkpartners zich aan elkaar, aan cliënten, verwijzers en samenwerkingspartners. Door middel van een slimme en gedetailleerde zoekfunctie, kunnen hulpverleners eenvoudig gevonden worden. Er worden kenmerken weergegeven, zoals algemene gegevens, Kennis en Expertise gebieden, beschikbaarheid, kwaliteitskenmerken. Daarbij kan er eenvoudig een match gemaakt worden tussen hulpvrager/hulpvraag en passende zorgaanbieder/zorgaanbod.

Goed uitgedacht voor Zzp'ers

Onderling vormen de Netwerkpartners ‘Kennis en Expertise Netwerken’, dan wel lokale netwerken al naar gelang waar zij zich bij thuis voelen en/of voor welke gemeenten zij werkzaam zijn. Ieder netwerk wordt gefaciliteerd door een netwerkcoördinator. Hij/zij organiseert netwerkontmoetingen voor onderling contact, intervisie, casus- en werkbespreking en informele/coachende begeleiding van de Netwerkpartner. Daarnaast zorgt de netwerkcoördinator ervoor dat er wordt gesproken over de kwaliteit van zorg en zullen signalen uit het werkveld worden verzameld. Hij of zij is als coördinator namelijk tevens het aanspreekpunt voor meldingen. 

Samen één groot netwerk

Verder heeft het RNZJT veel contacten met Samenwerkingspartners. Een breed scala aan hulpverleningsinstanties, GGZ-instellingen, Jeugdzorg-instellingen, Reclassering, Verslavingszorg, scholen, huisartsen en POH’en, vrijwilligers organisaties, voorliggende voorzieningen, ook particulieren die onze cliënten een warm hart toedragen, etc. etc. Een samenwerkingspartner kan door een Netwerkpartner worden uitgenodigd om zichzelf gratis te presenteren in het RNZJT-netwerk. Samenwerkingspartners kunnen dan ook gevonden worden in het zoeksysteem op deze website, door te zoeken op hun kenmerken/filters.

Zzp’ers/Kleine zorgaanbieders

Het werk van de Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders in de (ambulante) zorg is vaak solistisch van karakter, ze zijn vaak goed in de uitvoering. Zzp’ers houden van vrijheid, zijn gedreven, hebben veel expertise in huis, gaan makkelijker de 2e mijl, hebben een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel, ze zijn vaker beschikbaar en flexibel. Zzp’er word je vaak wanneer je een aantal jaar ervaring op hebt gebouwd, weet hoe het werkt, een visie op de zorg hebt die uniek is en die je graag ten uitvoer wilt brengen.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief ontvangen?

Mis geen nieuws door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Contact opnemen

Telefoonnummer: +31 6 44 87 64 98
Email: info@rnzjt.nl
Hoefblad 2 7681TK Vroomshoop
Maandag tot en met vrijdag 9:00 - 17:00 uur