Werkwijze

Hulpvragers die door mij worden begeleid, kunnen verwachten dat er met grote betrokkenheid naar ze geluisterd wordt. Een ieder wordt gezien, gehoord en gerespecteerd.

De begeleiding wordt bij de cliënt thuis gegeven. Voorafgaand aan de begeleiding plan ik een intakegesprek met u. Tijdens het eerste gesprek onderzoeken we samen welke problemen en hulpvragen er precies spelen in uw leefsituatie. De gemeente waar u bent ingeschreven en woont of het laatst hebt gewoond, is verantwoordelijk dat u goede zorg krijgt. Dat betekent ook dat wij met hun in gesprek gaan.

Op basis van deze informatie worden er doelen opgesteld die in het begeleidingsplan worden vastgesteld. Met regelmaat zal met u het begeleidingsplan worden geëvalueerd. Op deze momenten kunnen hulpvragen en werkdoelen worden bijgesteld, waardoor de begeleiding scherp en verantwoord blijft.

De frequentie en de duur van de begeleiding zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag. Uitgangspunt voor de begeleiding is de vraag waar u mee zit. Deze vraag en daarnaast uw mogelijkheden bepalen de vorm en intensiteit van de begeleiding.

Mijn werkwijze als begeleider is doorgaans als volgt:

  • Kennismaking en analyseren van de hulpvraag;
  • Opstellen van een begeleidingsplan met doelen en acties op basis van de hulpvraag;
  • Doen wat er in het plan staat. Ik kan u daarbij persoonlijke ondersteuning, advisering, sociale en emotionele begeleiding bieden.
Werkwijze TenderCare Vroomshoop