Deelname

Home » Deelname

Deelnemen aan het Netwerk 

Een van de criteria van de belastingdienst voor de Zzp’er is dat je zelfstandig bent bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan.  

De gedachte achter de opbouw van het netwerk is dat het een netwerk en samenwerkingsverband is tussen autonome, zelfstandige hulpverleners, die er voor kiezen in een sociale cohesie hun professionaliteit en persoonlijke groei te versterken 

Deze twee uitgangspunten bepalen je deelname aan het netwerk.  

Let wel, je kunt deelnemen aan het netwerk als een natuurlijk persoon en niet als rechtspersoon.  

In de eerste plaats maakt het een verschil hoe jij betrokken wilt zijn. Hierin zijn verschillende keuzes te maken. 

Eigen raamovereenkomst met de gemeente  

Zonder RNZJT-betrokkenheid 
Heb jij een eigen raamovereenkomst met de gemeente of ben je een goedgekeurde onderaannemer dan kun je ervoor kiezen je alleen op de RNZJT-website te presenteren met je persoonsgegevens en de gegevens van je onderneming, beschrijving van je dienstverlening en de kwaliteit. Zo kun je gevonden worden door verwijzers, collega hulpverleners, cliënten en samenwerkingspartners.  

Met RNZJT-betrokkenheid 
Heb jij een eigen raamovereenkomst met de gemeente of ben je een goedgekeurde onderaannemer dan kun je ervoor kiezen in hoeverre je betrokken wilt zijn bij het netwerk. Naarmate je eigen behoefte kun je modules toevoegen waarin je gebruik maakt van het netwerk. Zie hiervoor het overzicht.  

In onderaannemerschap bij RNZJT/ TenderCare 

Als je kiest voor onderaannemerschap bij het RNZJT/ TenderCare, dan kies je voor volledige deelname aan het netwerk.  

Dit betekent dat je: 

  • Werkbesprekingen hebt met een netwerk coördinator. 1 keer in de 3 maanden 
  • Deelneemt aan de intervisie (afhankelijk van je registraties 5 of 10x per jaar) 
  • Deelneemt aan de netwerkontmoetingen (4x per jaar) 
  • De zorg- en cliënten administratie (indicatiebeheer, declaraties en berichtenverkeer) wordt uit gevoerd door Trea Borger Administraties 
  • Richtlijnen volgt voor het RNZJT Keurmerk 
  • Met je onderneming deelneemt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van het RNZJT/ TenderCare 
  • Gebruik maakt van Zivver voor veilig mailen
  • Gebruik maakt van het ZilliZ account voor de clientregistratiesysteem.