Klik op de button ‘Begeleiding ZZP-ers Zorg’ om te zien wat TenderCare voor u kan betekenen.

TenderCare

TenderCare Zorg voor ZZP’ers

Werkzaam in de psychologie-sociale hulpverlening voor de WMO en Jeugdwet

De Uitdaging

Ben jij een ZZP’er in de psycho-sociale hulpverlening die graag aan de slag wil of al is, met cliënten die gebruik kunnen gaan maken van de WMO en Jeugdwet?

Op het moment dat jij een contract hebt met de gemeenten wordt het leveren van zorg onder de WMO en Jeugdwet zowel voor de gemeenten als voor jou veel aantrekkelijker. Het is een ander soort werk dan dat je als zorgaanbieder gewoon bent. De grote vraag is: ‘Hoe krijg jij dat contract met de gemeenten en hoe beheer je dat contract?’

Als ZZP’er heb je je eigen toko. Je bevordert kwaliteit van zorg door samen met anderen op te kunnen trekken, bijvoorbeeld continuïteit te bieden als je ziek bent of op vakantie gaat, jezelf in te brengen in een intervisie, je caseload te bespreken, etc. Het is belangrijk scherp te blijven, te kunnen luchten en kwaliteit van zorg voor je cliënten te kunnen blijven leveren. De vraag is: ‘Hoe blijf jij als ZZP’er door de jaren heen jezelf tot instrument en blijf je kwaliteit van zorg leveren?’.

Er zijn steeds weer veel veranderingen in de zorg. Zoals het nu georganiseerd is, zo hoeft het bij de volgende aanbesteding niet meer te zijn. Hoe blijf jij echter op de rit, om je verworven zelfstandigheid te kunnen behouden?

Wat levert het jou op?

Ik organiseer ZZP’ers in samenwerkingsverbanden om individueel en gezamenlijk kwalitatieve ‘Zorg in Natura’ onder de WMO en Jeugdwet te kunnen bieden. Met TenderCare geef ik antwoorden op vragen die leven bij deze groep ZZP’ers.

Wat doet TenderCare voor jou:

 • Inschrijving op aanbesteding als hoofd- of onderaannemer
 • Zorgadministratie, facturering en declaratie
 • Kwaliteitsborging (voor werker- en cliënt)
 • Kwaliteitshandboek met benodigde formats (intranet)
 • Intervisie
 • Caseload bespreking
 • Persoonlijke begeleiding.
 • Begeleiding: Cliëntdossier op orde
 • 84 % inkomen van gedeclareerd bedrag bij de gemeenten
 • ICT-middelen
 • Zilliz account (cliëntregistratie systeem)
 • Zivver account (veilig mailen),
 • MS Business 365 account met ondersteuning
 • Elkaar toespelen van opdrachten
 • Continuïteit van zorg bij afwezigheid
 • Collegiale contacten
Werkwijze

Om je beeld te geven hoe de samenwerking eruitziet wil ik je de werkwijze schetsen en wat je kunt verwachten.

Kennismakingsgesprek – In de eerste plaats zullen we met elkaar kennismaken om wederzijds een indruk te krijgen met wie wij te maken hebben en te bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat de behoeften en verwachtingen zijn.

Inschrijving – Als we beiden vinden dat we kunnen gaan samenwerken gaan wij samen aan de slag om een inschrijving op de aanbesteding vorm te geven. Ik stel de vragen en begeleid je door dit proces. Heb je de kwalificaties op orde dan is het resultaat dat je hoofd- of onderaannemer bent en zorg in natura kunt leveren bij de Samen 14 gemeenten.

Kwaliteitsborging – Om het goed te doen voor de opdrachtgever, heb je via het intranet van ZilliZ toegang tot een kwaliteitsmanagementsysteem met alle benodigde informatie en formats voor het leveren van goede zorg. Verder biedt het de mogelijkheid voor rapportage, dossierbeheer, declaraties etc.

Collegiale contacten – De collegiale contacten bestaan uit intervisie, caseloadbespreking, sparring contacten, uitwisseling van informatie, gezellige ontmoetingen etc.

Even voorstellen

Ik ben Bert Rosman, geboren in 1963, getrouwd en in ons samengesteld gezin hebben we twee dochters. Ik heb een Hbo-opleiding in het sociaal werk en certificaten voor aanvullende cursussen in coaching.  Mijn ervaring in de hulpverlening heb ik eerst opgedaan in het buitenland gedurende de Balkanoorlog in Kroatië. Na 4 jaar een coachpraktijk in het bedrijfsleven te hebben gehad ben ik daarna bij het Leger des Heils terechtgekomen als teamleider van de dak- en thuislozenopvang in Enschede en later als gezinscoach en ambulant begeleider. Omdat mijn vrouw, met haar praktijk graag mee wilde doen met de aanbesteding van 2019-2022 van de Samen 14 gemeenten ben ik spelenderwijs in dit werk gerold. Naarmate zich meer mensen aansloten, is TenderCare ontstaan. Ik heb nu een raamovereenkomst als hoofdaannemer met de ‘Samen 14 gemeenten’. Ik verleen zelf ook nog hulp aan mensen met psychosociale problemen.

Wat kost het?

Het kostenplaatje hiervoor is duidelijk en transparant, zodat jij weet waar je aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Kosten overzicht: onderaannemerschap

Je betaalt hiervoor 16 % van je gedeclareerd bedrag bij de gemeente.

 • 10 % van de omzet voor de algemene begeleiding en productaanbod
 • 2 % Accountantsverklaring
 • 1 % Zorgadministratiekosten.
 • 1 % voor gebruik vaan ICT-middelen zoals
 • ZilliZ, het cliëntregistratiesysteem
 • Zivver, veilig mailen programma
 • MS Business 365 account (optioneel)
 • 2 % BTW kosten

Kosten overzicht: hoofdaannemerschap*

 • Eénmalig € 2995 excl. BTW. voor inschrijving op de aanbesteding bij gunning.
 • Uurtarief bij aanvullende dienstverlening € 60 / uur excl. BTW.
 • Overige kosten zijn voor eigen rekening


*Niet iedere aanbesteding is geschikt zelfstandig als ZZP’er op in te schrijven