Begeleiding ZZP-ers Zorg

 

Naast het ondersteunen van mensen met psychosociale problematiek, sta ik ook klaar met managementondersteuning voor ZZP’ers die werken onder de Wmo 2015 en Jeugdwet van de 14 gemeenten in de regio Twente. 
Veel ZZP’ers in de zorg zijn goed in de uitvoering, maar hebben minder met bedrijfsmatige en administratieve processen en vinden het lastig zich te conformeren aan het werken voor een instelling. Zij willen graag ZZP’er zijn vanwege de zelfstandigheid, vrijheid, en eigen betekenis die zij aan het werk geven.   Zij hebben echter geen idee, weinig motivatie of vaardigheden of niet de wil zich in te schrijven op aanbestedingen en te voldoen aan alle verplichtingen die dit met zich meebrengt. Het is ook nauwelijks te doen voor een ZZP’er dit naast de uitvoering te volbrengen. Met TenderCare bied ik de mogelijkheid om in onderaannemerschap te komen bij TenderCare. Daarnaast is het mogelijk te kiezen voor het hoofdaannemerschap. In dit geval bied ik begeleiding op maat. De hoofdaannemer blijft altijd eindverantwoordelijk en de aanspreekpersoon voor de opdrachtgever.

Hoofdaannemerschap Zorg

Hoofdaannemers zijn degenen die zelfstandig en op eigen naam zich willen inschrijven op een aanbesteding. Zij dragen zelf de gehele verantwoordelijkheid, zowel voor het inhoudelijke werk als de bedrijfsmatige en administratieve aspecten. De verantwoordelijkheid voor de inschrijving, de bedrijfsmatige en administratieve aspecten kunnen bij TenderCare in opdracht worden geven.

Tijdens de samenwerking zal TenderCare de inschrijving verzorgen voor u als hoofdaannemer. Hiervoor dient u zelf de documenten aan te vragen bij betreffende instanties om ze vervolgens aan te leveren bij TenderCare. Voor het inhoudelijke werk is er samenspraak over het kwaliteitsmanagementsysteem. TenderCare schrijft deze onder toezicht en feedback van u als opdrachtgever. Aanbestedingen gaan gepaard met programma’s van eisen, waaraan ZZP’ers blijvend moet voldoen en waarop de aanbestedende diensten controles uitoefenen. TenderCare helpt u blijvend om aan deze verplichtingen te voldoen.
Wanneer u als hoofdaannemer de verantwoordelijkheid voor de inschrijving, de bedrijfsmatige en administratieve aspecten wilt overgeven aan TenderCare, zijn de kosten hiervoor €2.995,- excl. BTW. Eventuele aanvullende diensten kunnen in opdrachten worden gegeven voor een uurtarief van €60,- per uur. 

Onderaannemerschap Zorg

ZZP’ers die niet zelf voor het hoofdaannemerschap gaan, kunnen in onderaannemerschap bij TenderCare. De aanvraagprocedure is eenvoudiger, omdat u zelf geen kwaliteitsmanagement systeem hoeft te ontwerpen, maar onder het kwaliteitsmanagement systeem van TenderCare kunt komen. Wel blijven de bedrijfsmatige en administratieve verplichtingen van kracht, aangezien de hoofdaannemer eindverantwoordelijk is en aansprakelijk voor de gemeente. Het werk voor de hoofd- en onderaannemers staat verwoord in een eigen kwaliteitshandboek voor deze doelgroep. De entree kosten voor de aanvraag zijn: € 1.995,- excl. BTW. 10% regeling commissie op de omzet van de ingediende facturen bij de opdrachtgevende gemeenten (dit wordt verrekend met het entree bedrag).

Hoofd- en onderaannemers

In het dienstverleningspakket van TenderCare is de zorgadministratie voor de cliënten van zowel hoofd- als onderaannemers inbegrepen. Dit wordt verwerkt door Trea Borger Administratie. De zorgadministratie komt bovendien voor de AVG verplichting onder toezicht en advies te staan van AVG Twente.
Als hoofd- of onderaannemer bent u verder verplicht een Beroeps en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering te hebben. Werkt u met jeugd dan dient u tevens een SKJ registratie te hebben, aangesloten te zijn bij een kwaliteitskeurmerk en een klachten commissie. 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op!