Aanbod

Ambulante Woonbegeleiding
Deze individuele vorm van begeleiding vindt plaats bij u thuis en is voor mensen die 18 jaar zijn of ouder. Wekelijks zijn er begeleidingscontacten. De hulp vrager die deze vorm van begeleiding nodig heeft, dreigt vast te lopen in de maatschappij, omdat er problemen zijn op meerdere leefgebieden, zoals:

 • Woonvaardigheden
 • Huisvesting
 • Psychische gezondheid
 • Sociale relaties / partner / kinderen en opvoeding
 • Financiën en sociale zekerheid
 • Gezondheid (psychisch welzijn en lichamelijke gezondheid)
 • Justitiële contacten / veiligheid / bescherming tegen geweld
 • Verslaving
 • Zingeving
 • Dagbesteding / scholing / vrije tijdsbesteding

Bij woonbegeleiding komen de volgende zaken aan de orde:

 • Analyseren van de hulpvraag;
 • Bieden van praktische, sociale en emotionele begeleiding;
 • Bieden van persoonlijke ondersteuning en advisering;
 • Signaleren en bespreekbaar maken van problemen;
 • Stimuleren van maatschappelijke participatie.

Door middel van het aanleren van structuren leert de hulpvrager zelfstandig, zoveel als mogelijk, te functioneren in de maatschappij. Daarbij is een belangrijk doel het ontwikkelen van inzicht in eigen gevoelens, gedachten, wensen en het maken van keuzes.